Klinikte İhmal Edilen Bir Konu: Transseksüel Bireylerde İntihar Riski

MAKALE

Klinikte İhmal Edilen Bir Konu: Transseksüel Bireylerde İntihar Riski

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
1
Yıl
Sayfa Aralığı
28-32
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Amaç: Bu çalışmanın amacı transseksüel bireylerde özellikle ergenlik öncesi ve ergenlik dönemlerindeki intihar düşüncelerinin ve girişimlerinin yaygınlığını belirlemektir. Yöntem: Bu çalışmaya 141 transseksüel birey alındı. Yarı yapılandırılmış görüşme formuyla katılımcılarda halen intihar düşünceleri varlığı ve yaşam boyu intihar girişimi ya da düşüncesi olup olmadığı bilgisi alındı. Bu bulgular katılımcıların sosyodemografik özellikleri ve aile içinde cinsellik ve dinle ilgili tutum ve inançlara dair verilen bilgiler ile karşılaştırıldı. Araştırmaya katılan transseksüel bireylerin 101’i en az bir yıl boyunca grup psikoterapisine katıldılar. Grup psikoterapilerinde aile ve partner ilişkileri, mesleki ve maddi sorunlar, tıbbi konular, dini kaygılar sıklıkla çalışıldı. Bulgular: Katılımcılar arasında intihar girişimi olduğunu bildirenlerin oranı %29,8’di. Halen ve yaşam boyu intihar düşüncesi olduğunu bildirenlerin oranı ise sırasıyla %9,2 ve %55,3 olarak saptandı. İntihar girişimlerinin %76,7’si 21 yaşından önce gerçekleşmişti. Sonuç: Transseksüel bireyler özellikle ergenlik dönemlerinde yüksek oranda intihar riski taşırlar. Bu sonuç cinsel kimlik sorunları yaşayan bireylerle çalışırken özellikle ergenlik döneminde koruyucu önlemler almamız gerektiğine dair bir işaret olarak değerlendirilebilir.

Yüksel, Şahika - Ertekin, Banu Aslantaş - Öztürk, Mine - Bıkmaz, Pervin Sevda - Oğlağu, Zerrin, Klinikte İhmal Edilen Bir Konu: Transseksüel Bireylerde İntihar Riski, Nöropsikiyatri Arşivi, 1, 2017, 28-32, pdf.