Genç Müslümana Modern Dünya Rehberi

KİTAP

Genç Müslümana Modern Dünya Rehberi

Yazar/Hazırlayan
Yıl
Yer
Yayınevi
Sayfa Sayısı
155
Kategori
Kapak Arka Yazısı
Traditional/Geleneksel Ekol'ün İslâm coğrafyası içinde doğmuş tek Müslüman temsilcisi Seyyid Hüseyin Nasr, bu kitabın birinci kısmında İslâm'ın temel akidevî, itikadî, ahlakî, içtimaî esaslarını kısa ve öz bir şekilde anlattıktan sonra İslâm Bilimi, İslâm Sanatı, İslâm Düşüncesi, kısacası İslâm Medeniyetinin ne olduğunu, nasıl geliştiğini, devamında ise içine düştüğü mevcut durumu ortaya koymaktadır. Kitabın ikinci kısmında ise modern dünyanın tabiatını; Batı'da sekülerleşen din, hayat ve sanat algısını; Batı düşüncesini ve felsefesini şekillendiren öncü isimleri; modern bilimin insanlığı yüz yüze getirdiği vahim durumu; ve Müslümanların globalleşen bu aura içinde takınması gereken tavrı anlatan Seyyid Hüseyin Nasr, tam olarak kitabın adının ele verdiği üzere bir kılavuz/rehber metin koymaktadır önümüze.

Nasr, Seyyid Hüseyin, Genç Müslümana Modern Dünya Rehberi, İstanbul, İnsan Yayınları, 2017.