Çocuk ve Ergenlerde Yeme Bozuklukları

MAKALE

Çocuk ve Ergenlerde Yeme Bozuklukları

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
3
Yıl
Sayfa Aralığı
301-316
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Yeme bozuklukları çocuk ve ergenlik döneminde sıklıkla karşılaşılan önemli bir bozukluktur. Bu derlemede çocuk ve ergenlerde sık karşılaşılan yeme bozuklukları ile ilgili bilgilerimizi güncellemek ve yeme bozukluklarını daha iyi tanıyarak erken tanı ve tedavinin önemini vurgulanması amaçlanmıştır. Bu yazıda daha sık rastlanılan anoreksiya nervoza ve bulimia nervoza üzerinde durulmuştur.

Sönmez, Arzu Önal, Çocuk ve Ergenlerde Yeme Bozuklukları, Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar Dergisi, 3, 2017, 301-316, pdf.