Duygular ve Psikolojik Belirtiler Arasındaki İlişkiler

MAKALE

Duygular ve Psikolojik Belirtiler Arasındaki İlişkiler

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
1
Yıl
Sayfa Aralığı
45-62
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu çalışmada, kaygı, üzüntü, tiksinti, öfke, suçluluk, neşe ve sakinlik duygularının farklı psikopatoloji belirtilerindeki rollerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda söz konusu duyguların yaşanma sıklığı ve bu duygulara ilişkin öz-değerlendirmeler ele alınmıştır. 232 üniversite öğrencisi bu duyguları son iki hafta içerisinde ne sıklıkta yaşadığını, söz konusu duyguların ne kadar endişe yarattığını, kendini bildirim ile değerlendirmiştir. Yapılan regresyon analizi sonuçlarına göre; farklı belirtiler farklı duygular tarafından yordanmıştır. Hem olumlu hem de olumsuz duyguların yaşanma sıklığı ve duyguları yaşamaktan dolayı duyulan endişe düzeyi psikolojik belirti şiddetlerini anlamlı olarak yordamıştır. Sonuç olarakbu bulguların farklı psikolojik belirtiler ile duygular arasındaki ilişkinin anlaşılmasında önemli katkıları olduğu düşünülmektedir.

Vatan, Sevginar, Duygular ve Psikolojik Belirtiler Arasındaki İlişkiler, Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar Dergisi, 1, 2017, 45-62, pdf.