Ergenlerde Öz Eleştiri ve Öz Şefkat: Öz Değerlendirmenin İki Formu ve Psikopatoloji ve Tedavideki Etkileri

MAKALE

Ergenlerde Öz Eleştiri ve Öz Şefkat: Öz Değerlendirmenin İki Formu ve Psikopatoloji ve Tedavideki Etkileri

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
2
Yıl
Sayfa Aralığı
132-138
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Birey ile ilişkili farklı yollar farklı ruhsal sonuçlarla bağlantılıdır: utanma ve öz eleştiri çeşitli psikolojik sorunlarla ilişki olabilirken, öz şefkat pozitif gelişim, dayanıklılık ve psikolojik iyilik hali için bir kaynak veya koruyucu faktör olarak yer almaktadır. Şefkat temelli yaklaşımlar son on yılda gelişim göstermesine rağmen, erişkinlerde umut veren sonuçlarla birlikte, ergen psikoterapisine şefkatin entegrasyonu halen tartışmalıdır. Bu makale ergen bağlamında temel duygulanımı düzenleme sistemlerini vurgulayıp, gelişimi ve işlevlerini tanımlayarak insan gelişimi ve psikopatolojide ki evrimsel modeli desteklemektedir. Ergen psikopatolojisinin farklı formlarında utanma ve öz eleştiri bir transdiagnostik özellik olarak tartışılmış ve öz şefkati geliştiren süreçler özgül belirli şefkat temelli terapotik modeller altında özetlenmiştir.

Salvador, Maria do Céu - Carona, Carlos - Castilho, Paula, Ergenlerde Öz Eleştiri ve Öz Şefkat: Öz Değerlendirmenin İki Formu ve Psikopatoloji ve Tedavideki Etkileri, Türkiye Klinikleri Çocuk Psikiyatrisi Özel Dergisi, 2, 2017, 132-138, pdf.