Çocuk ve Ergenlerde Psikotropik İlaç Kullanımı Farklılıkları ve Genel İlkeleri

MAKALE

Çocuk ve Ergenlerde Psikotropik İlaç Kullanımı Farklılıkları ve Genel İlkeleri

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
1
Yıl
Sayfa Aralığı
1-7
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
İlaç endüstrisindeki tüm gelişmelere karşın, bu alanda çocuk ve ergenlerle yapılan ilaç etkinliği ve güvenirliği ile ilgili çalışmalar maalesef yetersizdir. Her ne kadar kontrollü çalışmalar az sayıda olsa da, bu yaş gruplarında psikotrop ilaç kullanımının gün geçtikçe yaygınlaştığı tüm dünyada yapılan çalışmalarla da bildirilmiştir. Bu gözden geçirme yazısında çocuk ve ergenlerde psikotrop ilaç kullanımının genel ilkeleri ve erişkinlerden farklılıkları sunulmaktadır.

Kütük, Meryem Özlem - Demirkaya, Sevcan Karakoç, Çocuk ve Ergenlerde Psikotropik İlaç Kullanımı Farklılıkları ve Genel İlkeleri, Türkiye Klinikleri Çocuk Psikiyatrisi Özel Dergisi, 1, 2017, 1-7, pdf.