Her Yönü ile Akran Zorbalığı

MAKALE

Her Yönü ile Akran Zorbalığı

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
2
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
175-181
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Akran Zorbalığı okul dışında ya da okul yolundan ziyade daha çok okul içinde meydana gelen bir davranıştır. Akran zorbalığı karmaşık sosyal süreçleri, sosyal ilişkileri ve etkili iletişimi içermektedir. Okulun büyüklüğü, bulunduğu bölge, öğrencilerin sosyoekonomik düzeyleri zorbalığın sıklığında her hangi bir farklılık yaratmamaktadır. Sıklıkla zorbalığa maruz kalma riski okulun ilk yıllarında görülürken, zorbalar da daha ziyade son sınıflar da bulunmaktadır. Çoğunlukla daha küçük yaşta ve bedence zayıf çocuklar zorba tarafından mağdur olarak seçilmektedir. Doğrudan fiziksel zorbalığa maruz kalma daha çok erkek öğrenciler de görülmektedir. Yaş ilerledikçe zorbaca davranışlarda kızlarda azalma görülürken erkek çocuklarda tam tersine fiziksel şiddette artma görülmektedir. Zorbalığa maruz kalan öğrencilerin ve zorba öğrencilerin velileri göreceli olarak bu durumun farkında değillerdir. Aynı zamanda çocuklarına nasıl yardımcı olacaklarını da bilememektedirler.

Gürhan, Nermin, Her Yönü ile Akran Zorbalığı, Türkiye Klinikleri Psikiyatri Hemşireliği Özel Dergisi, Ankara, 2, 2017, 175-181, pdf.