Kanser Tanısı Almış Ergenlerde Yaşanan Psikososyal Problemler ve Yönetimi

MAKALE

Kanser Tanısı Almış Ergenlerde Yaşanan Psikososyal Problemler ve Yönetimi

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
1
Yıl
Sayfa Aralığı
58-62
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Kanser fiziksel, ruhsal, duygusal ve sosyal yönlerden hem bireyi hem de ailesini etkileyen kronik bir hastalıktır. Yaşanılan sorunlar yaş dönemlerine göre farklılık göstermekle birlikte son yıllarda kanserli ergenler tanı ve tedavi sırasında yoğun bir şekilde ergenliğin getirdiği biyo-psiko fizyolojik bir çok değişiklikle de yüzleşmek zorunda kaldıkları için özel bakım gerektiren bir grup olarak öne çıkmaktadır. Kanser tanısı almış ergenler, bu özel dönemde hastalık sürecinde ve sonrasında depresyon, anksiyete, uyum sorunları gibi birçok psikososyal problem yaşamakta, yaşanan bu problemler ergenin tedavisini, hastalığın prognozunu ve tedavi sonrası yaşamını olumsuz etkileyebilmektedir. Hemşireler ergenlerin yaşadıkları güçlükleri ve bakım gereksinimlerini belirlemede ve müdahale etmede önemli bir rolde bulunmaktadırlar.

Çıtak, Ebru Akgün, Kanser Tanısı Almış Ergenlerde Yaşanan Psikososyal Problemler ve Yönetimi, Türkiye Klinikleri Psikiyatri Hemşireliği Özel Dergisi, 1, 2017, 58-62, pdf.