Benlik Saygısının Akademik Motivasyon Üzerindeki Etkisi: Otomatik Düşüncenin Aracı Rolü

MAKALE

Benlik Saygısının Akademik Motivasyon Üzerindeki Etkisi: Otomatik Düşüncenin Aracı Rolü

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
1
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
66-75
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu araştırma benlik saygısı ile akademik motivasyon arasındaki ilişkide otomatik düşüncenin aracı rolünün incelenmesi amaçlanmıştır. Cinsiyet ve bölüm değişkenlerinin farklılığı ayrıca incelenmiştir. Kuzey Kıbrıs'taki bir üniversitenin psikolojik danışma ve rehberlik ile zihin engelliler öğretmenliği bölümlerinden seçkisiz olarak atanan 210 lisans öğrenci katılımcı olarak çalışmaya dahil edilmiştir. Tüm katılımcılardan bilgilendirilmiş onam alınmıştır. Benlik saygısı için “Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği” kullanılmıştır. Buna ek olarak akademik motivasyonu ölçemk için “Akademik Motivasyon Ölçeği” ve otomatik düşünceyi belirlemek için de “Genişletilmiş Otomatik Düşünce Ölçeği” kullanılmıştır. İlişkisel tarama modelinin kullanıldığı bu çalışmada, aracı rolün etkisini belirlemek için Baron ve Kenny’nin (1986) sundukları aracı rol analizi yapılmıştır. Benlik saygısı ile olumsuz otomatik düşünce arasındaki ilişkide motivasyonsuzluğun kısmi aracı rolü olduğu bulunmuştur. Toplam etki ve doğrudan etki puanları incelendiğinde %28 dolaylı etki olduğu belirlenmiştir. Motivasyonsuzluk, benlik saygısı ve olumsuz otomatik düşünce ile ilişkili olduğu gözlenmiştir.

Direktör, Cemaliye - Nuri, Cahit, Benlik Saygısının Akademik Motivasyon Üzerindeki Etkisi: Otomatik Düşüncenin Aracı Rolü, Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi, İstanbul, 1, 2017, 66-75, pdf.