Ergenlerde Adli Psikiyatrik Değerlendirme: Bir Olgu Sunumu

MAKALE

Ergenlerde Adli Psikiyatrik Değerlendirme: Bir Olgu Sunumu

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
Ek 1
Yıl
Sayfa Aralığı
5-7
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Cinsel istismara uğrayan çocuklarda ciddi ruhsal bozuklukların geliştiği bilinmektedir. Bunun yanı sıra birçok ülkede uygulanan cinsel istismarda bulunan suça sürüklenen çocuklara yönelik rehabilite edici tedavi basamaklarının yetersiz olduğu görülmektedir. Günümüzde çocuk cezaevlerinin kapatılması girişimleri veya cezaevlerinde suça sürüklenen çocukların travmatik sayılabilecek durumlara uğramaları ile ilgili haberler dikkat çekmektedir. Gençlere uygulanacak tedavi programları oluşturmak, ailelerin tedaviye katılması ve gençlerin yeniden topluma kazandırılması için gerekli eğitim, sosyal destek ve meslek edindirme programları geliştirmek günümüzde önemli gereksinmeler durumuna gelmiştir. Toplumun güvenliği açısından, uzun süre tedavi ve izleme sağlanması gerekir. Bu olgumuzda cinsel istismarda bulunan çocukların ruhsal süreçlerinin ve uygun rehabilite edici koşulların nasıl olması gerektiği tartışılmıştır.

Nasıroğlu, Serhat - Keskiner, Özlem - Tahiroğlu, Ayşegül Yolga - Avcı, Ayşe, Ergenlerde Adli Psikiyatrik Değerlendirme: Bir Olgu Sunumu, Anadolu Psikiyatri Dergisi, Ek 1, 2017, 5-7, pdf.