DEHB’nin Erken Tanı ve Tedavisi, Ergenliğe Güvenli Bir Geçiş İçin Önemlidir

MAKALE

DEHB’nin Erken Tanı ve Tedavisi, Ergenliğe Güvenli Bir Geçiş İçin Önemlidir

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
1
Yıl
Sayfa Aralığı
79-84
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Amaç: Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB), çocukluk çağında başlayan, en sık görülen psikiyatrik bozukluklardan biridir. Amacımız, "erken" tanı konmuş ve halen tedavi edilmekte olan ergenleri, "geç" tanı konan başka bir grup ergenle, benlik saygısı ve yalnızlık ölçeklerini kullanarak karşılaştırmaktı. Yalnızlık ve benlik saygısı bağlamında yapılacak bu araştırmayla, erken tanı ve tedavinin olası olumlu etkilerini vurgulamak istedik. Tedavi süresinin, DEHB’nin birçok olumsuz psikososyal etkilerini azaltmada önemli bir etken olduğunu varsaydık. Yöntem: Çalışmaya, 12 ve 14 yaşları arasında “geç” DEHB tanısı konan 62 ergen hasta ve yaklaşık altı yıldır uygun tedavi ile düzenli olarak izlenmiş, 6-8 yaşları arasında “erken” tanı konmuş 55 ergen hasta alındı. Bu gruplar benlik saygısı ve yalnızlık duyguları bakımından karşılaştırıldı. Bulgular: Geç tanı grubunda UCLA Yalnızlık Ölçeği puanları daha yüksek, ancak Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği puanları düşük bulunmuştur. Bu sonuçlar DEHB alt tipleri ve cinsiyet bakımından değişmemektedir. Sonuç: Geç DEHB tanısı konan grup, erken tanı konan gruba göre kendilerini daha yalnız hissetmekte, kendilerini daha az sevmektedirler.

Zahmacıoğlu, Oğuzhan - Kılıç, Emine Zinnur, DEHB’nin Erken Tanı ve Tedavisi, Ergenliğe Güvenli Bir Geçiş İçin Önemlidir, Anadolu Psikiyatri Dergisi, 1, 2017, 79-84, pdf.