İnternette Oyun Oynama Bozukluğu ve Tedavi Yaklaşımları: Sistematik Bir Gözden Geçirme

MAKALE

İnternette Oyun Oynama Bozukluğu ve Tedavi Yaklaşımları: Sistematik Bir Gözden Geçirme

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
1
Yıl
Sayfa Aralığı
13-35
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu derlemenin amacı bir tanı kategorisi olarak önerilen ve ciddi bir potansiyel taşıyan İnternette Oyun Oynama Bozukluğunun (İOOB) olgusal özelliklerini, fiziksel ve psikososyal etkilerini, özellikle bu konudaki güncel tedavi çalışmalarını sistematik olarak gözden geçirerek incelemektir. Bu çalışmada PsychINFO, ScienceDirect, Wiley Online Library, Web of Science ve PubMed veri tabanları belirlenen anahtar kelimeler ile taranmıştır. Tarama işlemi, konunun güncel olması ve internet bağımlılığı teriminin yeni kabul görmesi dolayısıyla 2000’den 2017'ye kadar olan sürede hazırlanan tam metin çalışmalar ile sınırlı tutulmuştur. Bu tarama sonucunda, sistematik derlemelere özgü ve uluslararası geçerliğe sahip PRISMA karar kriterlerini karşılayan 6 araştırma çalışmaya dâhil edilmiştir. Araştırmalarda, İOOB değerlendirme kriterlerinin farklılaştığı ve örneklemin ağırlıklı olarak ergenlik veya genç yetişkinlik dönemindeki erkek katılımcılardan meydana geldiği gözlenmiştir. Bulgular, uygulanan farklı tedavi yaklaşımlarının İOOB semptomlarının ve oyun oynama sürelerinin azaltılmasında ve ayrıca bağımlı bireylerin dili etkin kullanma becerilerinin ilerlemesinde başarılı sonuçlar ortaya koyduğuna işaret etmektedir. Bu sistematik derleme sonucunda, internet kullanımının diğer teknolojik gelişmelerle birlikte hayatımızı kolaylaştırdığına kuşku yoksa da, problemli internet kullanımı ve oyun oynama alışkanlığının psikiyatrik bir soruna dönüşebileceği; öte yandan, bu rahatsızlığın tanımlanması, değerlendirilmesi ve tedavisinde hâlâ önemli sınırlılıklar olduğu ve çok az şey bilindiği; ülkemizde ve dünyada bu sorunun farklı boyutlarını ve kapsamını dikkate alan daha çok araştırmaya ihtiyaç duyulduğu kanısına varılmıştır.

Nazlıgül, Merve Denizci - Baş, Samet - Akyüz, Zeynep - Yorulmaz, Orçun, İnternette Oyun Oynama Bozukluğu ve Tedavi Yaklaşımları: Sistematik Bir Gözden Geçirme, Addicta: The Turkish Journal On Addictions, 1, 2017, 13-35, pdf.