Çocuk ve Ergenlerde Zihinselleştirme Temelli Terapiler

MAKALE

Çocuk ve Ergenlerde Zihinselleştirme Temelli Terapiler

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
2
Yıl
Sayfa Aralığı
139-146
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Zihinselleştirme, kişinin kendisinin ve başkalarının zihinsel durumlarını fark etmesi ve bunları anlamlandırmasıdır. Bu yalnızca bir beceri değil aynı zamanda bir tutumdur; başkalarının duygu ve düşüncelerini merak etmek, sorgulamak ve zihinsel durumlar hakkında konuşmanın sağlıklı bir iletişim için önemini anlamaktır. Zihinselleştirme doğuştan kendiliğinden gelen bir yeti değil, küçük yaştan itibaren öğrenilen bir beceridir. Zihinselleştirmenin gelişmesinde ebeveynlerin bebeğin duygularını aynalamaları büyük önem taşır; kendi duygularının dış dünyadaki yansımasını gözlemleyebilen bebeklerin zihinselleştirme becerisi daha iyi gelişir. Zihinselleştirme odaklı terapiler daha çok sınırda kişilik bozuklukları gibi şiddetli duygudurum düzensizlikleri yaşayan hastalarda araştırılmıştır, ancak çocuk ve ergenlerde de yeri artmaktadır. Çocuklar ve ergenler için zihinselleştirme terapisi (SMART), ailelere sağlıklı bir iletişim ve ilişki için zihinselleştirmenin önemini öğretmeyi hedefler. Duygular, düşünceler ve davranışlar arasındaki bağlantı aile üyelerine anlatılır, duygusal uyarılma durumlarında zihinselleştirme becerisinin kaybolması üzerine çalışılır. Ergenlerde zihinselleştirme terapisi (MBT-A) de benzer kavramları temel alır, aile bireylerinin duygu ve düşünce süreçleri konusunda farkındalık kazanmaları, empati ve zihinsel esneklik geliştirmeleri ve duygusal uyarılma anlarında alternatifler üretebilmeleri hedeflenir. Bu bölümde zihinselleştirmenin tanımı, klinikte çocuk ve ergenlerde terapötik uygulamaları anlatılmıştır.

Taşkıran, Ali Sarper - Necef, Işıl, Çocuk ve Ergenlerde Zihinselleştirme Temelli Terapiler, Türkiye Klinikleri Çocuk Psikiyatrisi Özel Dergisi, 2, 2017, 139-146, pdf.