Lise Öğrencilerinin Öğrenilmiş Güçlülükle Ana Babanın Demokratik ve Otoriter Tutumları Arasındaki İlişki

TEZ

Lise Öğrencilerinin Öğrenilmiş Güçlülükle Ana Babanın Demokratik ve Otoriter Tutumları Arasındaki İlişki

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
459539
Sayfa Sayısı
89
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Bu araştırmada amaç, liselerde okuyan öğrencilerin öğrenilmiş güçlülükleriyle ana babanın demokratik ve otoriter tutumları arasındaki ilişkiyi görmektir. Ana babanın çocuğa karşı tutumunun öğrenilmiş güçlülüğün gelişiminde önemli bir yeri vardır. Bu araştırmanın, literatürdeki bu konuda olan eksikliğin giderilmesine olumlu katkıda bulunacağı ve yapılacak çalışmalar için ön ayak bir çalışma olacağı düşünülmektedir.

Mete, Ümit, Lise Öğrencilerinin Öğrenilmiş Güçlülükle Ana Babanın Demokratik ve Otoriter Tutumları Arasındaki İlişki, Nişantaşı Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ensititüsü, 2017, Yüksek Lisans, pdf.