Ergenlerde Yeni Bir Sorun: “Bonzai”

MAKALE

Ergenlerde Yeni Bir Sorun: “Bonzai”

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
3
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
163-166
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Sentetik kannabinoidlerin son yıllarda ergenlerde kullanımı artmaktadır. Ülkemizde “bonzai” olarak bilinmektedirler. Psikoz, ajitasyon, ataksi, konvülsiyon, halüsinasyon gibi nöropsikiyatrik etkilere neden olabildiği gibi; taşikardi, sistolik hipertansiyon, postural hipotansiyon ve göğüs ağrısı gibi kardiyovasküler semptomlara da yol açabilmektedir. Bu makalede; şiddetli göğüs ağrısı ve kardiyak enzim yüksekliği ile acil servise başvuran ve “bonzai” kullandıklarını ifade eden üç erkek ergen sunuldu.

Gül, Özlem - Gürses, Dolunay - Özdemir, Emine - Yıldız, Ferhat, Ergenlerde Yeni Bir Sorun: “Bonzai”, The Journal of Pediatric Research, İzmir, 3, 2017, 163-166, pdf.