Çocuk ve Ergenlerde Duygudurum Düzenleyicilerin Kullanımı

MAKALE

Çocuk ve Ergenlerde Duygudurum Düzenleyicilerin Kullanımı

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
1
Yıl
Sayfa Aralığı
47-55
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Özellikle bipolar affektif bozukluğun manik, depresif ve karma dönemleri ile sürdürüm tedavisinde kullanılan duygudurum düzenleyici ilaçlar, unipolar depresyon, dirençli depresyon, duygudurum dalgalanmasının gözlenebileceği otizm ve ilişkili bozukluklar, davranım bozukluğu gibi diğer pek çok duruma yönelik çocuk ve ergen psikiyatrisi pratiğinde yer bulmaktadırlar. Bu yazıda, çocuk ve ergen psikiyatrisi yazını göz önünde bulundurularak, duygudurum düzenleyici ilaçların farmakolojik özellikleri, kullanım şekilleri, olası yan etkileri ve dikkat edilmesi gereken noktalar üzerinde durulmaya çalışılmıştır.

Fiş, Neşe Perdahlı, Çocuk ve Ergenlerde Duygudurum Düzenleyicilerin Kullanımı, Türkiye Klinikleri Çocuk Psikiyatrisi Özel Dergisi, 1, 2017, 47-55, pdf.