Çocuk ve Ergen Psikiyatrisinde Aile ile Çalışma

MAKALE

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisinde Aile ile Çalışma

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
2
Yıl
Sayfa Aralığı
91-108
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Aile, ruhsal gelişim sürecinin önemli bir parçasıdır. İnsan zihninin gelişimsel bağlamını ailenin etkileşim biçimleri, duygusal tonu ve görünmez kurallar sistemi oluşturur. Bu açıdan çocuk ve ergen psikiyatrisi alanı aynı zamanda aile psikiyatrisidir. Çocuk ve ergen psikiyatristlerinin, ruhsal bozuklukların tanı ve tedavi süreçlerinde aile ile çalışmaları gereklidir. Aile çocuklarda görülen psikopatolojilerin risk faktörleri arasında yer alabileceği gibi koruyucu faktörler arasında da yer alır. Çocuk ve ergen psikopatolojisi değerlendirilirken aile süreçlerini de içeren bir formülasyon yapılması, gereğinde ebeveyn eğitimi veya aile terapisi ile tedavinin desteklenmesi gerekir. Klinik çalışmalar çocuk ve ergen psikiyatrisinin konusu olan psikopatolojilerin pek çoğunda aile odaklı bir bakış açısı ile planlanması durumunda tedavide etkinliğin arttığını göstermektedir. Çocuk ve ergenlerde görülen yeme bozuklukları, yıkıcı davranış bozuklukları, madde kullanım bozuklukları, anksiyete bozuklukları ve depresyon gibi bozuklukların tedavisinde aile odaklı müdahalelerin ilk seçenekler arasında yer alması önerilmektedir.

Kılıç, Emine Zinnur, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisinde Aile ile Çalışma, Türkiye Klinikleri Çocuk Psikiyatrisi Özel Dergisi, 2, 2017, 91-108, pdf.