Üniversite Öğrencilerinin Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi

MAKALE

Üniversite Öğrencilerinin Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
2
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
57-62
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Çalışma, üniversite öğrencilerinin süt ürünleri tüketim durumlarını belirlemek amacıyla Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencileri üzerinde yürütülmüştür. Sonuç olarak, en çok tercih edilen peynir çeşidinin beyaz peynir, yoğurt çeşidinin ise homojenize (kaymaksız) yoğurt olduğu belirlenmiştir. Ankete katılanların büyük çoğunluğu dondurmayı da (%95.7), ayranı da (%93.3) sevdiklerini bildirmişlerdir. Tereyağı tüketenlerin çoğunluğu (%53.1) kahvaltılık pastörize tereyağını 100g/ay’dan az tüketirken, kaymak tüketimi erkek ve kız öğrencilerde eşit düzeyde görülmüştür. Süt ürünleri tüketmenin kolesterolü olumsuz etkilediğini düşünenlerin oranı %18.1 olarak belirlenmiştir.

Şimşek, Bedia - Açıkgöz, İnci, Üniversite Öğrencilerinin Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi, Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Iğdır, 2, 2011, 57-62, pdf.