İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu 1. Sınıf Öğrencilerinin Ruhsal Belirti Durumları

MAKALE

İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu 1. Sınıf Öğrencilerinin Ruhsal Belirti Durumları

Pektekin, Ç. - Aştı, N. - Batmaz, M. - Buzlu, Sevim - Kutlu, Yasemin - Bilgin, Hülya - Aysan, Y., İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu 1. Sınıf Öğrencilerinin Ruhsal Belirti Durumları , Hemşirelik Bülteni, İstanbul, 1995, 1-6, .