Kayseri İl Merkezindeki Adölesan Gebelerin Yaşam Kalitesinin 20-29 Yaş Grubu Gebelerle Karşılaştırılması

TEZ

Kayseri İl Merkezindeki Adölesan Gebelerin Yaşam Kalitesinin 20-29 Yaş Grubu Gebelerle Karşılaştırılması

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
242502
Sayfa Sayısı
85
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Araştırma, 20 yaşın altındaki gebelerin yaşam kalitesini değerlendirmek, çeşitli faktörlerin yaşam kalitesine etkisini incelemek ve 20 yaşın altındaki gebelerin yaşam kalitesini 20-29 yaş grubundaki gebelerle karşılaştırmak amacıyla yapılmıştır. Çalışma 2007 yılında Kayseri il merkezinde yapıldı. Kayseri il merkezindeki sağlık ocaklarının kayıtlarından yararlanılarak, 20 yaş altındaki ve 20 ? 29 yaş grubundaki gebe kadınlardan 180'er kadın seçildi. Bu kadınlar evlerinde ziyaret edilerek, sosyodemografik ve obstetrik özellikleri ile ilgili bir anket formu ve SF 36 ölçeği uygulandı. Yirmi yaşın altındaki 147 (%82) ve 20 - 29 yaş grubundaki 156 (%87) gebe kadın araştırma kapsamına alındı. Verilerin istatistiksel analizi için, Pearson ki kare testi, unpaired t testi, tek yönlü ANOVA testi ve post hoc Scheffe testi uygulandı. Ortalama yaşam kalitesi puanları, adölesan grupta 44.2-56.1, yetişkin grupta ise 44.6-59.9 arasında bulundu. Adölesan gebelerin bedensel ağrı dışındaki bütün yaşam kalitesi boyutlarındaki puanları yetişkin gebelerden daha düşük bulundu. Gebelerin yaşam kalitesi puanlarının genel olarak birinci trimesterde düşük olduğu, ikinci trimesterde bir miktar yükseldiği, üçüncü trimesterde ise en düşük düzeye indiği belirlendi. Sonuç olarak araştırma kapsamına alınan adölesan ve yetişkin gebelerin yaşam kalitesi puanları genel olarak düşüktür. Adölesan gebelerin yaşam kalitesi puanları genel olarak yetişkin gebelerden önemli ölçüde düşüktür. Hem adölesan hem de yetişkin gebelerde, ikinci trimesterde birinci trimestere göre yükselmekte, üçüncü trimesterde yeniden düşmektedir.

Kahraman, Semiha, Kayseri İl Merkezindeki Adölesan Gebelerin Yaşam Kalitesinin 20-29 Yaş Grubu Gebelerle Karşılaştırılması, Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2009, Yüksek Lisans, pdf.