Kayseri İl Merkezindeki Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Aile Planlamasına İlişkin Bilgi ve Düşüncelerinin Belirlenmesi

TEZ

Kayseri İl Merkezindeki Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Aile Planlamasına İlişkin Bilgi ve Düşüncelerinin Belirlenmesi

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
192252
Sayfa Sayısı
97
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Kayseri il merkezinde Ekim 2004-Mart 2005 tarihleri arasında gerçekleştirilen bu çalışmada; lise son sınıf öğrencilerinin aile planlamasına yönelik bilgi düzeyinin saptanması amaçlanmıştır. Kayseri il merkezindeki lise son sınıf öğrencilerinin sayısı dikkate alınarak örneklem büyüklüğü göz olarak hesaplanmıştır. Araştırma kapsamına alınan öğrencilere, aile planlaması ve doğurganlık ile ilgili 50 soru içeren bir anket formu,bir plan dahilinde okullara gidilerek araştırmacı tarafından öğrencilere uygulanmıştır. Veriler, araştırmacı tarafından hazırlanan anket formunun ders saatleri içinde öğrencilere dağıtılıp cevaplandırmaları bittikten sonra toplanması yoluyla elde edilmiştir. Öğrencilerin aile planlaması tanımını %75.4'ünün bildiği tespit edilmiştir. Araştırma grubundaki öğrencilerin %84.6'sı evlenmeden önce aile planlaması (AP) yöntemleri hakkında bilgi almak istedikleri %90,2'sinin AP yöntemlerini bilmenin gerekli olduğunu düşündükleri belirlenmiştir. Cinsel yolla bulaşan hastalıklarda (CYBH) en çok bilineni %97 ile AIDS olarak bulunmuştur. Aile planlaması ile ilgili ilk kaynaklar arkadaşlarından %77.7 ve anne-babadan %72.4 ancak bilgilerin %79.1'inin sağlık personelinden bilgi almak istedikleri saptanmıştır. Korunmadan cinsel ilişkiye girmenin getireceği sorunları öğrencilerin tamamına yakınının bildiği belirlenmiştir. Öğrencilerin %13'ünün okulda AP ile ilgili herhangi bir ders aldığı, %50.1'inin 12-13 yaşları arasında cinsel eğitimin belirlenmesini istedikleri saptanmıştır. Öğrencilere aile planlaması, üreme sağlığı ve cinsellik konusunda sürekli ve düzenli eğitim ve danışmanlık verilmesi gerektiği önerilmektedir.

Özlece, Fatma, Kayseri İl Merkezindeki Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Aile Planlamasına İlişkin Bilgi ve Düşüncelerinin Belirlenmesi, Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2006, Yüksek Lisans, pdf.