Lise Öğrencileri için Mesleki Olgunluk Ölçeği El Kitabı

KİTAP

Lise Öğrencileri için Mesleki Olgunluk Ölçeği El Kitabı

Yazar/Hazırlayan
Yıl
Yer
Yayınevi
Sayfa Sayısı
32
Kategori
Kapak Arka Yazısı
Bu ölçek lise öğrencilerinin içinde bulundukları mesleki gelişim döneminde kendilerinden beklenilen mesleki gelişim görevlerini ne derece yerine getirebildiklerini belirlemek amacıyla geliştirilmiştir. Ölçek geliştirilirken Türkiye'de ortaöğretimde uygulanan eğitim sisteminin lise öğrencilerine kazandırmayı amaçladığı meslek gelişimine ilişkin hedefler de dikkate alınmıştır. dolayısıyla özgün bu ölçek öğrencilerin mesleki gelişim sürecinde kendilerinin kazanmaları gereken mesleki gelişim görevlerini ne derece üstlenebildiklerini öğrenmelerine yardımcı olmaktadır. Mesleki olgunluk ölçeğinden elde edilecek veriler psikolojik danışmanların lise öğrencilerinin mesleki olgunluklarını geliştirebilmelerine yönelik hizmetleri belirlemelerine yardımcı bir kaynaktır. Ayrıca psikolojik danışma ve rehberlik alanında lisans ve lisanüstü eğitim görmekte olan öğrencilerin ve araştırmacıların meslek gelişimi konusunda yapacakları araştırmalarda kullanabilecekleri ölçme aracıdır.

Kuzgun, Yıldız - Bacanlı, Feride, Lise Öğrencileri için Mesleki Olgunluk Ölçeği El Kitabı, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım, 2011.