Müzik Bölümü Öğrencilerinin Benlik İmgeleri ve Denetim Odaklarının İncelenmesi

MAKALE

Müzik Bölümü Öğrencilerinin Benlik İmgeleri ve Denetim Odaklarının İncelenmesi

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
1
Yıl
Sayfa Aralığı
243-262
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu çalışmanın amacı müzik bölümünde okuyan öğrencilerin benlik imgesi ve denetim odakları arasındaki ilişkileri saptamaktır. Araştırma 2004-2005 öğretim yılında Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi müzik öğretmenliğinde okuyan 132 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Offer Benlik İmgesi ve Rotter Denetim Odağı ölçeklerinin uygulandığı araştırma verilerinin çözümlenmesinde Pearson korelasyon tekniği, t ve F test teknikleri kullanılmıştır. İstatistiksel analizler sonucu öğrencilerin benlik imgeleri ve denetim odakları arasında anlamlı ilişkiler bulunmuş, adı geçen bu iki değişkenin cinsiyet ve sınıf düzeylerine göre farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir

Yağışan, Nihan - Sünbül, Ali Murat - Yücalan, Özgül Bike, Müzik Bölümü Öğrencilerinin Benlik İmgeleri ve Denetim Odaklarının İncelenmesi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1, 2007, 243-262, pdf.