Çocuk ve Ergenlerde Duygusal ve Davranışsal Bozukluklar

KİTAP

Çocuk ve Ergenlerde Duygusal ve Davranışsal Bozukluklar

Yazar/Hazırlayan
Yıl
Yer
Yayınevi
Sayfa Sayısı
508
Kategori
Kapak Arka Yazısı
Bu kitap; duygusal ve davranışsal bozukluklara sahip öğrenciler hakkında bilgi sahibi olmak isteyen sınıf öğretmenleri, özel eğitim öğretmenleri ve alanda çalışan uzmanlar için hazırlanmış giriş niteliğinde bir uygulama kitabıdır. Her bir bozukluğun nedeni, tanımlanması, güncel araştırmalar ışığında verilmeye çalışılmış ve okul ortamındaki pratik uygulamalarla da anlatım zenginleştirilmiştir. Bunlara ek olarak belirli bir bozukluğun tüm yönlerine ilişkin temel yaklaşımla birlikte bilimsel olarak geliştirilmiş müdahale yöntemleri de verilmeye çalışılmıştır. Bu kitabın alanda yeni çalışmaya başlayan öğretmenler kadar güncel verilerle desteklenen tanı koyma ve müdahale stratejilerine önem vermesi nedeniyle alanda uzun süredir çalışmakta olan öğretmenlere ve uzmanlara da yararlı olacağını düşünmekteyiz.

Austin, Vance L. - Sciarra, Daniel T., Çocuk ve Ergenlerde Duygusal ve Davranışsal Bozukluklar, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım, 2017.