Van İlindeki Lise Birinci Sınıflarda Cinsiyet Farklılığının Matematik Başarısı Üzerindeki Etkisinin Araştırılması

TEZ

Van İlindeki Lise Birinci Sınıflarda Cinsiyet Farklılığının Matematik Başarısı Üzerindeki Etkisinin Araştırılması

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
120823
Sayfa Sayısı
75
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Kadınlar nüfusun çoğunluğunu oluşturmalarına rağmen, matematikte, fen bilimlerinde ve mühendislikte çalışan kadın sayısı %09 dan daha azdır. Araştırmalar, kızların matematiğe karşı olumsuz tutum sergilediklerini, matematik derslerinde az başarı gösterdiklerini ve matematiksel materyal yada aletlerle daha az ilgilendiklerini ortaya koymuştur. Kadınların ve kızların matematik derslerinde ve matematikle alakalı mesleklerde az olmasına sebep olan faktörler arasında sosyal faktörler, eğitimsel ve kişisel faktörler vardır. Bu çalışma. Van il merkezindeki lise birinci sınıf öğrencilerinin matematik başarılarını ve matematiğe karşı olan tutumlarını araştırdı.200 1 eğitim-öğretim alında üç liseden rasgele seçilen 61 'i erkek 62'si kız toplam 123 öğrencinin matematik başarıları ve matematiğe karşı olan tutumları kız ve erkek öğrenciler için karrşılaştırıldı. Sonuçlar kültürel farklılığın ışığında tartışıldı.

Duru, Adem, Van İlindeki Lise Birinci Sınıflarda Cinsiyet Farklılığının Matematik Başarısı Üzerindeki Etkisinin Araştırılması, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002, Yüksek Lisans, pdf.