İlköğretim 6. Sınıf Kız Öğrencilerine Uygulanan Cinsel Sağlık Eğitiminin Cinsel Sağlık Bilgilerine Etkisinin İncelenmesi

TEZ

İlköğretim 6. Sınıf Kız Öğrencilerine Uygulanan Cinsel Sağlık Eğitiminin Cinsel Sağlık Bilgilerine Etkisinin İncelenmesi

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
187828
Sayfa Sayısı
144
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Bu araştırma, ilköğretim 6. sınıf kız öğrencilerine uygulanan cinsel sağlık eğitiminin cinsel sağlık bilgilerine etkisinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma 2004-2005 Eğitim-Öğretim yılında Uşak il merkezinde M.E.B.’na bağlı Mehmet Sesli İlköğretim Okulu 6. sınıfa devam eden 25 kız öğrenci deney grubu, aynı sosyo-ekonomik ve kültürel çevrede bulunan benzer özelliklerdeki M.E.B.’na bağlı Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu 6. sınıfa devam eden 25 kız öğrenci kontrol grubu olmak üzere toplam 50 kız öğrenci araştırmanın örneklem grubunu oluşturmuştur. Araştırmada ön test, son test ve kontrol gruplu araştırma deseni içinde çalışılmıştır. Bu çalışmada, araştırmacı tarafından deney ve kontrol grubundaki öğrencilere uygulanmak üzere cinsel sağlık eğitim konularından hazırlanmış “Cinsel Sağlık Bilgi Anketi” uygulanmıştır. Deney grubundaki öğrencilere cinsel sağlık eğitim programı sekiz hafta sürdürülmüştür. Program konuları; ergenlik dönemindeki bedensel ve ruhsal değişiklikler, cinsel kimlik gelişimi, cinsel kimlik sapmaları, üreme, doğum kontrol yöntemleri, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, çocuk ve ergenlerde istismar, cinsellikle ilgili yanlış bilgiler ve inanışlardan oluşmaktadır. Ayrıca program; konu ile ilgili kitap, dergi, broşür, bülten panosu ve CD’lerle desteklenmiştir. Kontrol grubundaki öğrencilere ise herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin cinsel sağlık bilgilerini belirlemek için kullanılan “Cinsel Sağlık Bilgi Anketi” ile, öğrencilerin kişisel bilgilerinin elde edilmesinde kullanılan “Kişisel Bilgi Anketi” araştırmacı tarafından hazırlanmıştır. “Cinsel Sağlık Bilgi Formu” deney grubundaki öğrencilere, “Cinsel Sağlık Eğitim Programı”ndan önce ön test, programın uygulanmasından sonra ise son test olarak verilmiştir. Aynı anket kontrol grubunda ön test ve son test olarak uygulanmıştır.

Selçuk, Zuhal, İlköğretim 6. Sınıf Kız Öğrencilerine Uygulanan Cinsel Sağlık Eğitiminin Cinsel Sağlık Bilgilerine Etkisinin İncelenmesi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2006, Yüksek Lisans, pdf.