Spor Yapan Öğrenciler ile Spor Yapmayan Öğrencilerin Uyum ve Derslerdeki Başarı Düzeylerinin Karşılaştırılması

TEZ

Spor Yapan Öğrenciler ile Spor Yapmayan Öğrencilerin Uyum ve Derslerdeki Başarı Düzeylerinin Karşılaştırılması

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
91476
Sayfa Sayısı
162
Tez Türü
Doktora
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
İstanbul ilinde eğitim öğretimfaaliyetlerini sürdürmekte olan liselerin bazılarının sportif başarısı diğerlerine göre oldukça yüksektir. Sportif başarısıyüksek olan liselerde öğrenim görmekte olan öğrencilerden, spor yapan öğrenciler ile spor yapmayan öğrencilerin çeşitli parametreler dikkate alınarak uyum düzeylerinin karşılaştırılması hem eğitimcilere hem de öğrenci ailelerine, "öğrencilerin spora yönlendirilmesi ya da yönlendirilmemesi" konusundaki kararlarında önemli ipuçları verecektir. Hacettepe Kişilik Envanteri kullanılarak elde edilen verilerin çeşitli istatis- tiki yöntemlerle değerlendirilip yorumlanması şu sonuçlara varılmasını sağlamıştır. 1-Spor yapan öğrenciler ile spor yapmayan öğrencilerin Kişisel Uyum (KU) ve Sosyal Uyum (SU) düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık buluna mamıştır. 2- Spor yapan öğrenciler ile spor yapmayan öğrencilerin Genel Uyum (GU) düzeyleri arasında 0.05 düzeyinde, spor yapan öğrencilerin lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 3- Spor yapan öğrenciler ile spor yapmayan öğrencilerin öğrenim başarıları arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. 4- Spor yapan öğrenciler ile spor yapmayan öğrencilerin Kişisel Uyum (KU), Sosyal Uyum (SU) ve Genel Uyum düzeyleri cinsiyetlerine göre farklılaşmamaktadır. 5- Spor yapan öğrenciler ile spor yapmayan öğrencilerin alt uyum ölçek lerinden sosyal ilişkiler (Sİ) puanları arasında 0.01 düzeyinde, spor yapan öğrencilerin lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Diğer alt uyum ölçek lerinde ise, spor yapan ve spor yapmayan her iki öğrenci gurubu arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. 6- Spor yapan öğrenciler ile spor yapmayan öğrencilerin Genel Uyum (GU) düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. 7- Spor yapan öğrencilerin uyum düzeyleri yaşlarına göre farklılaşmamaktadır. Spor yapmayan öğrencilerin ise Kişisel Uyum, Sosyal Uyum ve Genel Uyum düzeyleri yaşlarına göre farklılaşmamaktadır.

Bayraktar, Cengiz, Spor Yapan Öğrenciler ile Spor Yapmayan Öğrencilerin Uyum ve Derslerdeki Başarı Düzeylerinin Karşılaştırılması, Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1999, Doktora, pdf.