Üniversite Öğrencileri için Mesleki Grup Rehberliği Programı ve Programın Etkisi Üzerine Bir Çalışma

MAKALE

Üniversite Öğrencileri için Mesleki Grup Rehberliği Programı ve Programın Etkisi Üzerine Bir Çalışma

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
22
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
27-34
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencileri için geliştirilmiş olan mesleki grup rehberliği programını tanıtmak ve bu programın öğrencilerin mesleki yönden kendini tanımalarına etkisini deneysel bir yöntemle sınamaktır. Araştırmanın grup uygulaması Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencilerinden araştırmaya katılmaya gönüllü 10 (5 kız, 5 erkek) öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Bulgular, öğrencilerin Mesleki Olgunluk Envanteri'nin Kendini Tanıma Testi’nden elde ettikleri son-test puanlarında anlamlı düzeyde bir artış olduğunu göstermiştir.

Bektaş, Dilek Yelda - Demir, Aynan, Üniversite Öğrencileri için Mesleki Grup Rehberliği Programı ve Programın Etkisi Üzerine Bir Çalışma, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, Ankara, 22, 2004, 27-34, pdf.