(GENÇLİK ÇALIŞMASI DEĞİL) 18- 50 Yaş Arası Bayanların Kur'an Kurslarına Devam Motivasyonları (Ankara- Keçiören Örneği)

TEZ

(GENÇLİK ÇALIŞMASI DEĞİL) 18- 50 Yaş Arası Bayanların Kur'an Kurslarına Devam Motivasyonları (Ankara- Keçiören Örneği)

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Bölüm
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
240779
Sayfa Sayısı
131
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Bu çalışma, 18-50 Yaş Arası Bayanların Kur'an Kurslarına Devam Motivasyonlarını araştıran bir alan çalışması olup, evreni temsil ettiği düşünülen bir grupla sınırlandırılmıştır Bu alan araştırmasına Ankara İli Keçiören İlçe Müftülüğü'ne bağlı Erenler, M. Akif Ersoy, Mühendis Durağı, Hüseyin Seçmen Yaşar Kız Kur'an Kurslarında okuyan öğrenciler katılmıştır. Araştırma genel anlamda kadınların Kur'an kurslarına devamında etkili olan psikolojik faktörleri ele almaya çalışarak, bu faktörleri yaş, medeni durum, sosyo-ekonomik etkenler, eğitim seviyesi gibi değişkenlerle birlikte işlemektedir. Öğrencilerin kurslara gelmelerinde etkili olan motivasyonların tespitinin yanında, kurslardan beklentileri, memnuniyet dereceleri, problemleri de ortaya konulmaktadır. Duyan, gören, düşünen bir varlık olan insanı dinden soyutlamak imkânsızdır. Bireyin doğuştan getirdiği din ihtiyacı, onu bir arayış içine sürüklemektedir. Özellikle modern çağın getirdiği rahatlığın yanında, stres, sıkıntı gibi faktörler psikolojik özellikleri itibariyle daha hassas olan kadının dini inanç, duygu ve düşünce dünyasını da şekillendirmektedir. Bu açıdan araştırma, tüm bu değişimin etkisiyle şekillenen kadın dindarlığının psikolojik yönünü incelemek amacındadır. Çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın giriş bölümünden sonra, birinci bölümünde kavramsal ve kuramsal çerçeve oluşturulmuş, bu bağlamda araştırmaya ışık tutacak kavramlar açıklanmıştır. Daha sonra araştırmanın daha iyi okunmasına yardımcı olacak konular açıklanmıştır. İkinci bölümde öğrencilere uygulanan anketin verileri aktarılmış ve elde edilen sonuçlar yorumlanmıştır. Son bölümde ise tüm bu çalışmalar neticesinde genel bir değerlendirme yapılarak, araştırma sonuçlandırılmıştır.

Bulut, Zahide, (GENÇLİK ÇALIŞMASI DEĞİL) 18- 50 Yaş Arası Bayanların Kur'an Kurslarına Devam Motivasyonları (Ankara- Keçiören Örneği), Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009, Yüksek Lisans, pdf.