Yetiştirme Yurdunda Kalan Ergenlerin Yaşadıkları Sorunlar ve Dini Başa Çıkma: Bursa ve Şanlıurfa Yetiştirme Yurtları Örneği

MAKALE

Yetiştirme Yurdunda Kalan Ergenlerin Yaşadıkları Sorunlar ve Dini Başa Çıkma: Bursa ve Şanlıurfa Yetiştirme Yurtları Örneği

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
2
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
97-124
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu araştırmanın temel amacı, kız yetiştirme yurtlarında kalan ergenlerin sorunlarını ve dini başa çıkmalarını dini psikolojik açıdan incelemek ve elde edilen bilgileri alan araştırması ile bilimsel bir temelde tartışmaktır. Araştırmamızın örneklemini Şanlıurfa ve Bursa Yetiştirme Yurdu'nda kalan toplam 26 kız ergen oluşturmaktadır. Araştırmamızda nitel araştırma desenleri içinden katılımcı gözlem ve yarı yapılandırılmış mülakat teknikleri kullanılmıştır. Elde edilen bulgular içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Araştırmada, yetiştirme yurdunda kalan ergenlerin %42,3'ünün ailevi sorunlar yaşadığı, %19,2'sinin sosyal ilişkilerde sorunları olduğu, %15,4'ünün özgüven eksikliği problemleri olduğu ve %7,7'sinin eğitim konusunda sorunlar yaşadıkları tespit edilmiştir. Ergenlerin ibadet ettiklerinde rahatladıkları, ibadetlerin problemleri ile başa çıkma sürecine yardım ettiği ve olumlu davranış kazanmalarına etkisi olduğu tespit edilmiştir.

Coşkunsever, Asude, Yetiştirme Yurdunda Kalan Ergenlerin Yaşadıkları Sorunlar ve Dini Başa Çıkma: Bursa ve Şanlıurfa Yetiştirme Yurtları Örneği, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Bursa, 2, 2016, 97-124, pdf.