Hemşirelik Öğrencilerinde Madde Kullanım Yaygınlığı ve Nedenlerinin, Eğitim Gören Diğer Öğrencilerle Kıyaslamalı Olarak Araştırılması

TEZ

Hemşirelik Öğrencilerinde Madde Kullanım Yaygınlığı ve Nedenlerinin, Eğitim Gören Diğer Öğrencilerle Kıyaslamalı Olarak Araştırılması

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
44691
Sayfa Sayısı
124
Tez Türü
Doktora
Kategori
Tez Özeti
Bu çalışma, hemşire öğrencilerdeki madde kullanım yaygınlığını ve nedenlerini eşdeğer eğitim gören diğer öğrencilerle kıyaslamalı olarak belirlemek ve gerekli önlemleri saptamada yardımcı olmak amacıyla deskriptif araştırma yöntemine göre planlanarak 1992-1993 öğretim yılında gerçekleştirilmiştir. Çalışmamıza 480'i lise ve 659'u üniversite düzeyinde iki öğrenci grubu alınmıştır. Araştırma kapsamına alınan okullardaki son sınıf hemşire öğrencilerin hepsi örneklem grubuna alınırken eşdeğer eğitim gören öğrenciler sayısal fazlalıkları nedeniyle basit rastlantısal yöntemle seçilmiştir. Veri toplama aracı olarak anket formu ve RÖGÖ kullanılmıştır. Araştırma ile ilgili formlar sınıflara girilerek çalışmanın amacı ve sorular hakkında bilgi verildikten sonra dağıtılmış ve yanıtlandıktan hemen sonra toplanmıştır. Öğrencilere uygulanan veri toplama araçlarından elde edilen sonuçlar bilgisayar yolu ile istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Hemşire öğrencilerde sigara içme, diğer öğrencilerde ise alkollü içki içme daha fazla bulunmuştur. Hemşire öğrencilerin daha fazla sigara içmelerine karşın günde içtikleri sigara miktarı daha azdır. Hemşire öğrenciler diğer öğrencilere göre daha az ağrı kesici ve sakinleştirici ilaç kullanmaktadır. Tüm öğrencilerde uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri kullanım düşük orandadır ve HYO öğrencilerinin % 4.1 'i, diğer üniversite öğrencilerinin % 4.9'u, SML öğrencilerinin % 7.3'ü, diğer lise öğrencilerinin % 3.6'sı bu maddeleri merak etmektedir. Sigara ve alkollü içkiyi ilk kez kullanım nedeni olarak merak ve deneme isteği, kullanmaya devam etme nedeni olarak gevşemek ve/veya sakinleşmek, da ha çok sigara kullanma nedeni olarak da sinirlenme birinci sırada yer almış;- 97 hemşire ve diğer öğrencilerde sigara, alkol ve diğer maddeleri kullanma nedenleri arasında anlamlı ilişkiler saptanmıştır. RÖGÖ puan ortalamaları ile madde kullanımı ve kullanılan miktar arasında da anlamlı ilişkiler bulunmuş ve madde kullananlar daha düşük RÖGÖ puanı almışlardır. Sonuç olarak, hemşire öğrenciler ve diğer öğrenciler arasında madde kullanımı ve kullanım nedenleri konusunda anlamlı derecede farklılıklar bulunmuş tur.

Buzlu, Sevim, Hemşirelik Öğrencilerinde Madde Kullanım Yaygınlığı ve Nedenlerinin, Eğitim Gören Diğer Öğrencilerle Kıyaslamalı Olarak Araştırılması, İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1995, Doktora.