Anne-Baba Tutumu ve Okul Başarısına Etkisi

MAKALE

Anne-Baba Tutumu ve Okul Başarısına Etkisi

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
47
Yıl
Kategori
Makale Özeti
Bu çalışmanın amacı, ana-baba tutumu ve okul başarısına etkisini, bu konuda yapılan araştırmalar ışığında araştırmaktır. Bu amaçla Erzurum Şükrüpaşa lisesi 1. ve 4. sınıfta öğrenim gören öğrencilerinden rast gele 150 öğrenci seçilmiş ve bu öğrencilere 49 sorulu bir anket uygulanmıştır. Sonuçlar istatistiksel olarak analiz edilmiş ve sunumunda frekans tablolarından yararlanılmıştır. Alınan sonuçlar anlamlandırılmıştır. Anket sonuçlarından öğrencilerin yüzde 80'inin ailenin eğitim üzerine etkisi olduğunu, geriye kalan yüzde 20'sinin ise ailelerin eğitim üzerine etkisiz olduklarını belirtmişlerdir. Sonuç olarak Anket sonuçlar, öğrenme öğretme sürecinde okul başarısı üzerinde en temel faktörün okul aile dayanışmasının önemli olduğunu göstermektedir.

Kurt, Murat - Gümüş, İbrahim - Ermurat, Derya Günay, Anne-Baba Tutumu ve Okul Başarısına Etkisi, EKEV Akademi Dergisi, 47, 2011, .