Erzurum İl Merkezinde Ortaokul Ve Lise Öğrencilerinde Sigara İçme Sıklığı

MAKALE

Erzurum İl Merkezinde Ortaokul Ve Lise Öğrencilerinde Sigara İçme Sıklığı

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
3
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
89-93
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Erzurum il merkezinde bulunan ortaokul ve lise öğrencileri arasında sigara içme boyutlarını saptamayı amaçlamıştır. Çalışma grubunu 1/3 oranında tesadüfi yöntemle seçilen 11 okuldaki orta 1, lise 2 ve lise 3. sınıflarından, orantılı basit rastgele yöntemle 1 veya 2 sınıf seçilerek, bu sınıflarda okuyan tüm öğrenciler araştırma kapsamına alınmışlardır. Araştırmaya katılanların 1447'si (%78.0) erkek, 408'i ( %22,0 ) kız öğrencidir. Öğrencilerin 12-13 yaşlarında % 30,8 oranında sigarayı denemiş olduğu, yaşla birlikte sigarayı deneme oranlarının arttığı saptanmıştır. Ortaokul öğrencilerinin %7.1'i, lise öğrencilerinin %28.1'i sigara içmektedir. Çalışma grubunda her gün sigara içen oranı %23.0 olup erkeklerde %28.3 , kızlarda %4.4 olarak bulunmuştur. Yaşla birlikte sigara içme oranları da anlamlı düzeyde yükselmiştir. Ailede sigara içen birinin olması, sigara içen yakın bir arkadaşın varlığı sigara içme riskini çok yükseltmektedir. Öğrenciler için saptanan prevalans değerleri yüksek olup, sigaraya karşı yürütülen çabalarda, ortaokul ve lise dönemine öncelikle önem verilmelidir.

Güraksın, Asuman - Ezmeci, Talat - İnandı, Tacettin - Vançelik, Serhat - Tufan, Yıldırım, Erzurum İl Merkezinde Ortaokul Ve Lise Öğrencilerinde Sigara İçme Sıklığı, Atatürk Üniversitesi Tıp Dergisi, Erzurum, 3, 1998, 89-93, pdf.