Lise Öğrencilerinde Psikoaktif Madde Kullanımı ve Şiddet Davranışı

TEZ

Lise Öğrencilerinde Psikoaktif Madde Kullanımı ve Şiddet Davranışı

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
115085
Sayfa Sayısı
81
Tez Türü
Tıpta Uzmanlık
Kategori
Tez Özeti
Yüksek oranda genç nüfusa sahip olan ülkemizde ergenler arasında son yıllarda psikoaktif madde kullanımında hızlı bir artış olması, ilerde sosyal dengeleri ve toplum refahını bozacağından, bu konu ile ilgili alınacak tedbirlerde sivil ve resmi tüm kurumların azami duyarlılık göstermesi gerekmektedir. Gençleri psikoaktif madde kullanımı ve şiddet davranışına iten sebepleri tespit edip bu konu ile ilgili alınacak tedbirleri ortaya koymak için, 1100 lise öğrencisine 90 sorudan oluşan anket uygulanmıştır. Ankete katılan öğrencilerden %6.8'inin (n:75) hayatları boyunca bir kere de olsa psikoaktif madde kullandıkları görülmüştür. Psikoaktif madde kullananların en fazla tiner-baly (%26.7) ve esrar (%25.3) kullandığı, bunlarında %50.7'sinin okul yada sokak arkadaşından temin ettiği, parçalanmış ailelerde, aile içi huzursuzluk yaşayanlarda, otorite ve disiplini çocuğa karşı yanlış bir şekilde uygulayan aile çocuklarında psikoaktif madde kullanımının yüksek olduğu, benzer şekilde aile kontrolünden uzak olan, kötü arkadaş gurupları arasına düşen ve okul başarısı zayıf gençlerinde yüksek oranda psikoaktif madde kullandıkları tespit edilmiştir. Şiddet davranışını, toplum geneline oranla daha fazla sergileyen, şiddete yatkın gençlerde alkol ve psikoaktif madde kullanımının yüksek olduğu görülmüştür. Gençlerimizi bu tür sorunlardan uzak tutmak için, öncelikle ailelerin sosyokültürel seviyesini yükseltmek, iyi aile ortamları oluşturmak ve çocuk eğitimi için aileleri eğitip bilinçlendirmek gerekmektedir. Ailelerin çocuklar üzerinde aşın baskı kurmadan, dengeli bir şekilde çocukları kontrol etmesi ve kötü arkadaş gruplarından uzak tutması gerektiği, okul idaresinin ise sorunlu öğrencilerin ailesi ile işbirliği yaparak sorunlarını çözmek ve topluma kazandırmak için gerekli azami çaba ve gayreti sarf etmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

Aksu, Atınç, Lise Öğrencilerinde Psikoaktif Madde Kullanımı ve Şiddet Davranışı, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2002, Tıpta Uzmanlık.