Adolesan Hastaların Hastalığa, Hastaneye, Hemşireye Gösterdikleri Tepkiler ve Bu Tepkileri Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

TEZ

Adolesan Hastaların Hastalığa, Hastaneye, Hemşireye Gösterdikleri Tepkiler ve Bu Tepkileri Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
18167
Sayfa Sayısı
94
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Calismamız/ adolesan dönemindeki hastaların hastalığa, hastaneye, hemşireye karşı gösterdikleri tepkileri ve bu tepkileri etkileyen çeşitli faktörleri incelemek amacıyla planlandı. Araştırma grubumuzu, Î.Ü.Cerrahpaşa Tıp Eğitim Has tanesi ve î.ü. İstanbul Tıp Eğitim Hastanesi îç Hastalıkları, Cerrahi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı kliniklerinde yatan 12-18 yaş grubundaki 50 kız ve 50 erkek adolesan hasta toplam 100 denek oluşturdu. Adolesan hastaların hastalığa, hastaneye, hemşire ye gösterdikleri tepkileri ve bu tepkileri etkileyen çeşitli faktörleri incelemek amacıyla bir bilgi formu kullanıldı. Veriler bilgisayar yardımıyla, yüzdeleme ve ki-kare önemlilik testinden yararlanılarak değerlendirildi. Sonuç olarak \ hastalık ve hastane kavramlarının adolesanda büyük bir stress yarattıkları, yetişkin ve çocuk servislerinde yatan adolesan hastaların oda arkadaşları ile oldukça sorunları olduğu, tedavi ve uygulamalarda işbirliği istedikleri, büyük bir bölümünün hemşirelerden memnun olduğu saptandı. Bu çalışma ; hastanelerde adolesan servislerinin açılmasının ve adolesan servislerinde çalışacak hemşire, doktor ve personelin adolesan dönemi hakkında özel bilgiye sahip olmalarının gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Üstkan, Hale, Adolesan Hastaların Hastalığa, Hastaneye, Hemşireye Gösterdikleri Tepkiler ve Bu Tepkileri Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi, İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1990, Yüksek Lisans, pdf.