Atatürk Üniversitesi Öğrencilerinde Sigara İçme Prevelansı Ve Etkili Faktörler

MAKALE

Atatürk Üniversitesi Öğrencilerinde Sigara İçme Prevelansı Ve Etkili Faktörler

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
3
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
112-116
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu çalışmada, Atatürk Üniversitesi öğrencilerinde sigara alışkanlığının boyutları ve sigaraya karşı alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Her fakültenin ilk ve son sınıf öğrencilerinin 1/3' ü örneğe alınmıştır. 1304 (%60.3) 'ü erkek, 860 (%39.7) 'ı kız, toplam 2164 kişiye anket uygulanmıştır. Dünya Sağlık Örgütü sınıflamasına göre, cinsiyet ayırımı yapmaksızın öğrencilerin %35,9'u (778 kişi) her gün sigara içmektedir. Sigara içme sıklığı 25-29 yaş grubunda en yüksek düzeyde olup, % 52.7 olarak bulunmuştur. Ailede sigara içen birinin olması, sigara içen yakın bir arkadaşın varlığı, sigara içme oranını çok yükseltmektedir. Erkekler kadınlardan, sigaranın zararını bilmeyenler, bilenlerden iki kat daha fazla sigara içmektedir. Ayrıca sigara içmeyenlerin %64.2'si yanlarında sigara içilmesine karşı duyarlı bir davranış göstermektedir.

Keskinler, Deniz - Güraksın, Asuman - İnandı, Tacettin - Tufan, Yıldırım, Atatürk Üniversitesi Öğrencilerinde Sigara İçme Prevelansı Ve Etkili Faktörler, Atatürk Üniversitesi Tıp Dergisi, Erzurum, 3, 1999, 112-116, pdf.