SİLİNECEK Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Ayla Çınaroğlu Sempozyumu, 17-19 Ekim 2007

KİTAP

SİLİNECEK Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Ayla Çınaroğlu Sempozyumu, 17-19 Ekim 2007

Gültekin, Ali - Semerci, Mehmet - Koşmak, Fesu, SİLİNECEK Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Ayla Çınaroğlu Sempozyumu, 17-19 Ekim 2007 , İstanbul, Uçanbalık Yayınları, 2009.