(mükerrer) Kars İl Merkezinde Çeşitli Üniversite Öğrencileri Arasında Sigara Kullanım Sıklığı Ve Risk Faktörleri

MAKALE

(mükerrer) Kars İl Merkezinde Çeşitli Üniversite Öğrencileri Arasında Sigara Kullanım Sıklığı Ve Risk Faktörleri

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
3
Yıl
Sayfa Aralığı
101-106
Kategori
Makale Özeti
Bu çalışma Kars il merkezindeki üniversite öğrencilerinde sigara içme, alkol kullanma ve uyuşturucu madde deneme sıklığını ve etkili risk faktörlerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir.Üniversite rektörlüğünden gerekli izin alındıktan sonra il merkezinde bulunan dört fakülte ve iki yüksek okul öğrencileri arasından örnekleme girecek öğrenci sayıları sınıflara göre ağırlıklandırılarak belirlendi. Araştırma grubunda yer alan toplam 1168 öğrencinin yaş ortalaması 21.76±2.89 hesaplandı. Çalışmanın yürütüldüğü döneme kadar 672 öğrenci sigara, 436 öğrenci alkol ve 44 öğrenci ise uyuşturucu madde denemişti. Sigara içme sıklığı %32.3 olarak bulundu. Sigara deneme-başlama ortalama yaşı 16.10±3.69, alkol deneme-kullanma yaşı 17.87±2.54 saptandı. Öğrencilerden 44 (%3.8) kişi uyuşturucu madde denemişti. Sigara kullanım riskini arttıran etmenlerin yirmi iki yaş üstünde olma, arkadaşlarıyla evde kalma, sosyal bölümde okuma, evli-nişanlı olma, yüksek gelire sahip olma ve sigara ile birlikte alkol kullanma ve uyuşturucu denemek olduğu görüldü.Sigara, alkol ve uyuşturucu madde kullanımı birbirleri için risk oluşturan alışkanlıklardır. Yaşanılan sosyal çevre ve insan ilişkileri belirleyici olabilmektedir. Sigarayla mücadelede saptanan risk faktörlerinin rolü dikkate alınmalıdır ve bu faktörlerin minimuma indirilmesi için çalışmalar yapılmalıdır. Özellikle arkadaşların rolü de dikkate alınarak okul çağı bireylerde eğitim, medya ve benzeri ensturmanlar kullanılmalıdır.

Tanrıkulu, A. Çetin - Çarman, Kürşat Bora - Palancı, Yılmaz - Çetin, Didem - Karaca, Mehmet, (mükerrer) Kars İl Merkezinde Çeşitli Üniversite Öğrencileri Arasında Sigara Kullanım Sıklığı Ve Risk Faktörleri, Türk Toraks Dergisi, 3, 2009, 101-106, .