Adolesanlarda Fiziksel Ve Duygusal İstismar

MAKALE

Adolesanlarda Fiziksel Ve Duygusal İstismar

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
5/Özel sayı: Çocuk İhmal ve İstismarı-II
Yıl
Sayfa Aralığı
633-636
Kategori

Derman, Orhan, Adolesanlarda Fiziksel Ve Duygusal İstismar, Katkı Pediatri Dergisi, 5/Özel sayı: Çocuk İhmal ve İstismarı-II, 2010, 633-636, .