Ziraat Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinde Girişimcilik Özellikleri, Algısı ve Eğilimi: Çukurova ve Adnan Menderes Üniversitesi Örneği

MAKALE

Ziraat Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinde Girişimcilik Özellikleri, Algısı ve Eğilimi: Çukurova ve Adnan Menderes Üniversitesi Örneği

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
1
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
47-73
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu çalışma, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) ve Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi son sınıf öğrencilerinin girişimcilik özellikleri, eğilimleri, algıları ve girişimci kişilik tiplerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışmada tam sayım yöntemi kullanılmış ve toplam 366 anket uygulanmıştır. Elde edilen demografik verilerin yorumlanmasında frekans ve yüzde dağılımları; girişimcilik özelliklerini tespit etmede ise temel bileşenler analiz (faktör) yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda ÇÜ ve ADÜ öğrencilerinin girişimcilik potansiyelleri değerlendirilmiş; her iki üniversitede öğrencilerin kontrol hislerinin güçlü, öğrencilerin bağımsızlık arzusunun yüksek olduğu ve risk almaya yatkın oldukları sonucuna ulaşılmış olup, girişimcilik özelliklerini belirleyen 6 faktörün olduğu saptanmıştır.

Tok, Naciye - Seçer, Arzu - Davran, Müge Kantar - Çobanoğlu, Ferit - Özalp, Burhan, Ziraat Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinde Girişimcilik Özellikleri, Algısı ve Eğilimi: Çukurova ve Adnan Menderes Üniversitesi Örneği, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, Muğla, 1, 2014, 47-73, pdf.