Gençlerin İnternet Sohbet Ortamlarında Kurdukları Arkadaşlıklar: Sanal Arkadaşlık Fenomeni Üzerine Bir Araştırma

TEZ

Gençlerin İnternet Sohbet Ortamlarında Kurdukları Arkadaşlıklar: Sanal Arkadaşlık Fenomeni Üzerine Bir Araştırma

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
235789
Sayfa Sayısı
247
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
İnteraktif iletişim teknolojilerinin insan yasamındaki ağırlığının artması beraberinde sosyal ve kültürel değerlerin değişimini getirmiştir. Yoğun iş yaşantısı, arkadaş ve akrabalar ile geçirilen zamanı azaltabilmekte ve kişileri yalnızlığa sürükleyebilmektedir. İnsanlar yalnızlıklarını paylaşmak için internet yolu ile arkadaşlıklar hatta hayat arkadaşlıkları aramaktadırlar. Çalışmada en çok kullanılan sanal sohbet ortamları, bu ortamlarda geçirilen zaman, sanal sohbet ortamlarını kullanım amaçları, sanal sohbet ortamlarını kullanmada motive eden faktörler araştırılmıştır. Bunun yanı sıra üye olunan sanal arkadaşlık sitelerinin olup olmadığı, gerçek arkadaşlıklar kurulup kurulmadığı, bu ortamlarda insanların dürüst davranıp davranmadıkları incelenmiştir. Ayrıca katılımcıların sanal sohbet ortamlarıyla ilgili fikir ve düşünceleri araştırılmıştır.

Sarıcı, Meryem Burçin Korukçu, Gençlerin İnternet Sohbet Ortamlarında Kurdukları Arkadaşlıklar: Sanal Arkadaşlık Fenomeni Üzerine Bir Araştırma, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009, Yüksek Lisans, pdf.