Üniversite Öğrencilerinin Süt ve Ürünlerini Tüketim Düzeyleri ile Beden Kütle İndeksleri Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma

TEZ

Üniversite Öğrencilerinin Süt ve Ürünlerini Tüketim Düzeyleri ile Beden Kütle İndeksleri Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
281191
Sayfa Sayısı
126
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Üniversite öğrencilerinin süt ve ürünleri tüketimi ile beden kütle indeksleri arasındaki ilişkiyi incelemek üzere Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ve Hemşirelik bölümlerinde öğrenim görmekte olan yaşları 17-27 yıl arasında değişen 300 kız öğrenci rasgele örneklem yöntemi ile seçilmiştir. Araştırma kapsamında öğrencilere ilişkin genel bilgileri ve süt ve ürünlerini tüketim durumlarını, fiziksel aktivite düzeylerini sorgulamak amacı ile soru kağıdı uygulanmış ve antropometrik ölçümleri alınarak beden kütle indeksleri hesaplanmış, vücut bileşimleri saptanmıştır. Öğrencilerin %82.0'sinin üniversiteye başladığında beslenme durumları değişirken %18.0'inin değişmemiştir. Üniversiteye başladıktan sonra beslenme durumu değişenlerin %41.9'unda süt, %53.3'ünde yoğurt ve %32.1'inde beyaz peynir tüketimi azalırken; %25.2'sinde süt, %19.9'unda yoğurt ve %23.6'sında beyaz peynir tüketimi artmıştır. Öğrencilerin günlük aldıkları ortalama enerjinin %46.65'i karbonhidratlardan, %14.9'u proteinlerden ve %37.67'si de yağlardan sağlanmaktadır. Diyetleriyle aldıkları enerji, harcadıkları enerjinin %75.7±20.5'ini karşılamaktadır. Ayrıca, kendi yaş grupları için gereksinimi karşılama oranı en düşük olan besin ögesinin %46.7±17.2 değeri ile kalsiyum olduğu görülmüştür. Genelde süt, yoğurt tüketim miktarı 93.1 g/gün, peynir tüketimi ise 31.6 g/gündür. BKİ ?25.0 kg/m2 olanların 19.9 ve 20.0-24.9 kg/m2`ye göre tahılları ve atıştırmalık besinleri daha çok buna karşılık yağları daha az tüketmektedirler. BKİ arttıkça tam yağlı süt tüketiminin de arttığı belirlenmiştir (p<0.05). Süt tüketimi ile vücut ağırlığı, BKİ, bel ve kalça çevreleri, biseps, triseps ve suprailiak deri kıvrım kalınlıkları, vücut yağ miktarı ve yüzdesi ile abdominal yağ miktarları arasında, günlük kalsiyum alımı ile de BKİ arasındaki korelasyonlar önemli bulunmuştur (p< 0.05).

Kelebek, Özge, Üniversite Öğrencilerinin Süt ve Ürünlerini Tüketim Düzeyleri ile Beden Kütle İndeksleri Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2010, Yüksek Lisans, pdf.