Üniversite Öğrencilerinde Ortoreksiya Nervoza (Sağlıklı Beslenme Takıntısı) Belirtilerinin Incelenmesi

TEZ

Üniversite Öğrencilerinde Ortoreksiya Nervoza (Sağlıklı Beslenme Takıntısı) Belirtilerinin Incelenmesi

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Bölüm
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
279659
Sayfa Sayısı
95
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinde yaygın olarak görülen anoreksiya nervoza yeme bozukluğuna bağlı olarak ortoreksiya nervoza (sağlıklı beslenme takıntısı) belirtilerinin görülme durumunu saptamaktır. Ankara ili merkezinde bulunan yüksek sosyo-ekonomik düzeyi tanımlayıcı; Bilkent, Başkent ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji (TOBB ETÜ) Üniversitesi olmak üzere toplam üç üniversitede öğrenim gören toplam 338 üniversite öğrencisine anket uygulanmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilere yönelik görüşme formu dört bölümden oluşarak, gruplar halinde uygulanmıştır. Bunlar; öğrencilerin demografik bilgileri "kişisel bilgi formu" ile, ortoreksiya nervoza olup olmadıklarının bilgileri "ORTO-15 testi ve Maudsley Obsesif Kompulsif Envanteri" ile, anoreksiya ve bulimiya nervoza teşhisi bilgileri ise "Yeme Tutumu Testi (EAT-40)" kullanılarak veriler toplanmıştır. Üniversite öğrencilerinin büyük çoğunluğu evde ikamet etmektedir. Beden Kitle İndeksi dağılımlarına göre, üniversite öğrencilerinin 2/3`ü normal ağırlıkta bulunmaktadır. Kız üniversite öğrencileri, erkek öğrencilere göre daha fazla oranda yeme bozukluğu belirtilerine sahiptir. Kız üniversite öğrencilerinde, erkeklere göre daha fazla obsesif- kompulsif belirtiler görüldüğü saptanmıştır. Yüksek riskte yeme bozukluğu bulunan öğrencilerin toplam obsesyon puanları, düşük ve orta riskte bulunan öğrencilere göre daha yüksektir. Risk düzeyi arttıkça obsesif kompulsif bozukluk belirtileri de artmaktadır. Kız ve erkek öğrencilerin ortoreksiya nervoza durumları değerlendirildiğinde, erkek öğrencilerin kızlara göre daha fazla ortorektik eğilimler gösterdiği saptanmıştır. Yüksek yeme bozukluğu riskinde yer alan öğrenciler diğer risk gruplarına göre daha fazla ortorektik eğilimler göstermektedir. Yaş ilerledikçe ortorektik eğilim gösterme durumu da artmaktadır. Üniversite öğrencilerinde yeme bozukluğu riski arttıkça ortoreksiya nervoza belirtileri; obsesif kompulsif bozukluk belirtileri arttıkça ortoreksiya nervoza belirtilerinin de artış gösterdiği saptanmıştır.

Kazkondu, İhsan, Üniversite Öğrencilerinde Ortoreksiya Nervoza (Sağlıklı Beslenme Takıntısı) Belirtilerinin Incelenmesi , Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2010, Yüksek Lisans, pdf.