Üniversite Öğrencilerinin Kimlik Gelişiminde Sosyal ve Kimlik Sermayelerinin Rolü

TEZ

Üniversite Öğrencilerinin Kimlik Gelişiminde Sosyal ve Kimlik Sermayelerinin Rolü

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
258395
Sayfa Sayısı
195
Tez Türü
Doktora
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Bu çalışmada temel amaç, yetişkinliğe geçiş sürecindeki üniversite öğrencilerinin yetişkin kimliği ve toplumsal kimlikleri üzerinde etkili olduğu düşünülen sosyal ve kimlik sermayelerinin rolünün incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda Türkiye'deki altı devlet üniversitesinden 985 öğrenciden veri toplanmıştır. Kimlik statülerinin ölçülmesinde Ego Kimlik Statüleri Ölçeği (EOM-EIS-2) ve yetişkin kimliği ve toplumsal kimliğin ölçülmesinde ise Kimlik Aşaması Çözümlenme İndeksi kullanılmıştır. Başarılı kimlik statüsünde yer alan katılımcılar sosyal sermaye ve kimlik sermayesi açısından erken bağlanmış ve kararsız statüdekilere göre daha avantajlı konumdadırlar. Erken bağlanmışlar ise bir çok sosyal sermaye boyutunda kararsız statüdekilerden daha yüksek puanlar elde etmiş olmakla birlikte, kimlik sermayesi boyutlarında başarılı statüdekilerden daha dezavantajlı durumdadırlar. Ayrıca, başarılı kimlik statüsündeki gençler kendilerini daha fazla yetişkin hissetmekte ve içinde yaşadıkları toplumun bir üyesi olarak görmektedirler. Sosyal sermaye ve kimlik sermayesi arasındaki ilişkiler incelendiğinde; bölümden memnun olan ve üniversitedeki hocalarını kendi özerkliğini geliştirmede destekleyici olarak algılayan, akranlar ve diğer insanlardan sosyal destek gören gençlerin kimlik sermayelerinin daha yüksek olduğu bulunmuştur. Yetişkinliğe geçiş sürecinde olmalarına rağmen gençler ailelerinden ve özellikle de annelerinden algıladıkları özerklik desteğinden olumlu yönde etkilenmektedir. Aile ile ilgili faktörler özellikle gencin kendini yetişkin olarak hissetmesi üzerinde etkiliyken, toplumsal kimlik üzerinde daha çok arkadaş ve üniversite ortamı gibi sosyal çevrelerden elde edilen sosyal sermaye etkili olmaktadır. Sonuç olarak, yetişkinliğe geçiş sürecindeki üniversite öğrencilerinin sahip oldukları sosyal sermayenin onların kimlik sermayelerini arttırdığı ve bu yolla da yetişkinlik hissi ve toplumsal kimliği olumlu yönde etkilediği bulunmuştur.

Demir, Gözde Özdikmenli, Üniversite Öğrencilerinin Kimlik Gelişiminde Sosyal ve Kimlik Sermayelerinin Rolü, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009, Doktora, pdf.