Üniversite Birinci Sınıf Öğrencilerinin Söz Varlığı Üzerine Bir Araştırma

TEZ

Üniversite Birinci Sınıf Öğrencilerinin Söz Varlığı Üzerine Bir Araştırma

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Bölüm
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
218471
Sayfa Sayısı
1014
Tez Türü
Doktora
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Bu çalışma, üniversitelerin lisans programlarının birinci sınıfında okuyan öğrencilerin söz varlığını tespit etmek, elde edilen sonuçları, bu öğrencilerin ortaöğretimin son sınıfında okudukları edebiyat ders kitabının söz varlığı ile karşılaştırmak, aralarındaki benzerlik ve farklılıkları ortaya koyabilmek maksadıyla yapılmıştır. Araştırmanın evrenini, üniversitelerin lisans programlarının birinci sınıf öğrencileri, örneklemini ise random yöntemiyle belirlenen 3 üniversitenin 9 fakültesinden toplam 450 öğrenci oluşturmaktadır. Yine çalışmamızda, Millî Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu onaylı lise 3. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitaplarından MEB ve Şimşek yayınlarına ait iki adet ders kitabı da söz varlığı tespiti için incelenmiştir. 450 üniversite birinci sınıf öğrencisine yazılı anlatım yaptırılarak toplam 106030 kelimelik bir havuz oluşturulmuştur. Öğrencilerin kullandığı toplam ve farklı kelimeler, özel isimler, 0-2000 aralığında sıklığa sahip kelimeler, bu kelimelerin toplam ve farklı kelimeler içindeki yüzdelik durumu, ikilemeler, deyimler, atasözleri, kısaca söz varlığına ait unsurlar ayrı ayrı tespit edilip değerlendirme yapılmıştır. İki farklı yayın evine ait lise son sınıf edebiyat ders kitabından elde edilen 56767 kelimelik metin havuzu da öğrenciler de olduğu gibi analiz edilmiş, daha sonra da öğrencilerin söz varlığı ile karşılaştırılmıştır. Ders kitaplarında ve öğrencilerde yaygın olarak ve yüksek sıklıkla kullanılan kelimeler belirlenmiş, ders kitabında olduğu halde öğrencinin kullanmadığı ya da öğrenci tarafından kullanılmasına rağmen ders kitabında bulunmayan kelimeler listeler halinde verilmiştir. Kelime hazinesi kat sayılarından ve bir kelimenin tekrarlanma durumundan hareket ederek öğrencilerin üniversiteye gelmeden önce okudukları edebiyat ders kitabının söz varlığından yeterince faydalanamadığı sonucuna dikkat çekilmiştir.

Pilav, Salim, Üniversite Birinci Sınıf Öğrencilerinin Söz Varlığı Üzerine Bir Araştırma , Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2008, Doktora, pdf.