Gençlerde Dini Yönelim ve Kişilik

TEZ

Gençlerde Dini Yönelim ve Kişilik

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Bölüm
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
241273
Sayfa Sayısı
194
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Teorik bölümü olan ve alan araştırmasını kapsayan bu çalışma, gençlerde dini yönelim ve kişilik özellikleri arasında ne tür bir ilişki olduğunu ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Bununla birlikte demografik özelliklerle dini yönelim ve demografik özelliklerle kişilik özellikleri arasında ne düzeyde bir ilişkinin olduğuna dini yönelimin boyutları ve kişiliğin boyutları çerçevesinde bakılmıştır. Araştırmada belirlenen amaçlara ulaşabilmek için dini yönelimi ölçebileceğine kanaat getirdiğimiz Dini Yönelim Ölçeği ve kişiliği ölçebileceğini düşündüğümüz Kişilik Ölçeği kullanılmıştır. Sonuçlar araştırmanın başında belirlenen hipotezleri büyük oranda desteklemiştir. Giriş ve üç bölümden oluşan bu çalışmada dini yönelim ile kişilik arasındaki ilişki yapılan alan araştırması çerçevesinde incelenmiştir. Bununla birlikte demografik özelliklerle dini yönelim ve kişilik arasındaki ilişkiler belirlenmiş ve ayrı başlıklar altında sunulmak suretiyle çalışmada yerini almıştır. Çalışmanın Giriş bölümünde, araştırmanın konusu, amacı ve önemi belirtilmiştir. Birinci bölümde araştırmada kullanılan temel kavramlar, bireyi ve toplumu en çok etkileyen bir unsur olarak din, psikolojinin en cazip konularından biri olan kişilik ve bu iki kavramın en kritik çağını yaşadığı gençlik, hakkında ayrıntılı bilgi sunulmuştur. Yine bu bölümde gençlik döneminde din ve kişilik kavramı incelenmiştir. İkinci bölüm metod, araştırmada model, evren ve örneklem konularını kapsamakta aynı zamanda araştırmanın hipotezleri, problemleri, varsayımları ve sınırlılıkları bu bölümde bulunmaktadır. Uygulama, işlem ve analize ilişkin bilgilerin yer aldığı bu bölümde ölçme araçları tanıtılmıştır. Araştırmanın üçüncü ve son bölümünde gençlere yönelik yapılan alan araştırmasından elde edilen bulgular ve bu bulgulardan çıkarılan sonuçlara ilişkin yorumlar yer almaktadır.

Yüce, Fatma, Gençlerde Dini Yönelim ve Kişilik, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009, Yüksek Lisans, pdf.