(KONU UYGUN DEĞİL)Son Dönem Türk-Alman Çocuk ve Gençlik Yazını Popüler Kültür Metinlerinde Olağanüstü Güçler

TEZ

(KONU UYGUN DEĞİL)Son Dönem Türk-Alman Çocuk ve Gençlik Yazını Popüler Kültür Metinlerinde Olağanüstü Güçler

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Bölüm
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
309076
Sayfa Sayısı
304
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Bu çalışmada 2006- 2009 yılları arasında Türk ve Alman yazarlar tarafından kaleme alınmış çocuklara yönelik iki görsel metin ile iki yazılı metin bağlamında olağanüstü bir güç olarak peri kavramı incelenmiş ayrıca çocukların okuma alışkanlığı kazanmasında, okumanın toplumsallaşmasında çocuk gençlik yazınında fantastik ve olağanüstü güçlerin rolü irdelenmiştir. Tezin ilk bölümünde olağanüstü güçler ve fantastik yazın ele alınmış, olağanüstü öğelerin oluşturduğu fantastik yazının Dünya, Almanya ve Türkiye'deki tarihsel gelişimi sunulmuş, medya metinleri bağlamında olağanüstü güçler ve fantastiğin yeri irdelenmiştir. Olağanüstü bir güç olarak peri kavramı açıklanarak, Avrupa, Alman ve Türk yazını eserlerinde ne sıklıkta yer aldığı incelenmiştir. İkinci bölümde peri figürünün Türk ve Alman çocuk gençlik yazınında ne gibi işlevleri olduğu, kurguya ne gibi değişiklikler kattığı eser incelemeleri bağlamında ortaya konulmuştur. Üçüncü bölümde ise okumanın toplumsallaşmasında çocukların imgelemi ve estetik algısı bağlamında fantastiğin ve olağanüstü güçlerin işlevleri tartışılmıştır. Sonuç bölümünde ise çalışma boyunca saptanan bilgiler doğrultusunda olağanüstü güçler, fantastik yazın ve peri figürü hakkında bir değerlendirme yapılmıştır.

Çiftçi, Ayşe, (KONU UYGUN DEĞİL)Son Dönem Türk-Alman Çocuk ve Gençlik Yazını Popüler Kültür Metinlerinde Olağanüstü Güçler , Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010, Yüksek Lisans, pdf.