Lise Öğrencileri İçin Mesleki Grup Rehberliği Programı ve Uygulama Kılavuzu

KİTAP

Lise Öğrencileri İçin Mesleki Grup Rehberliği Programı ve Uygulama Kılavuzu

Yazar/Hazırlayan
Yıl
Yer
Yayınevi
Sayfa Sayısı
104
Kategori
Kapak Arka Yazısı
Bu kitap, lise öğrencilerinin meslek seçimlerine ve okul psikolojik danışmanlarının gelişmiş ülkelerde olduğu gibi meslek rehberliği ve danışmanlığı hizmetlerini çağdaş yöntemlerle hizmet vermelerine yardımcı olmak amacıyla yazılmıştır. İkinci baskısına istekler okul psikolojik danışmanları ve meslek rehberliği ve danışmanlığı dersini veren meslektaşlarımdan geldi. Onların bu istekleri kitabın birinci baskısının amacına ulaştığını kanıtlamıştır. Ancak mesleki grup rehberliğini uygulayan bazı psikolojik danışmanlardan küçük de olsa eleştiriler geldi. Bu nedenle kitabın ikinci baskısında bu eleştiriler doğrultusunda bazı değişiklikler yapıldı.

Kuzgun, Yıldız - Bacanlı, Feride, Lise Öğrencileri İçin Mesleki Grup Rehberliği Programı ve Uygulama Kılavuzu, Ankara, Nobel Akademik Yayıncılık, 2006.