Cumhuriyet Çocuğunun Din Dersleri

KİTAP

Cumhuriyet Çocuğunun Din Dersleri

Yazar/Hazırlayan
Yıl
Yer
Yayınevi
Sayfa Sayısı
102
Kategori
Kapak Arka Yazısı
Büyük Devrimci Atatürk'ün önderliğindeki Türkiye'de, 1927-1931 yıllarında, ilkokulların 3., 4. 5. sınıflarında okutulan din dersleri kitaplarını, tek bir kitapta toplayarak sunuyoruz. Kitaplarında başlığında, "Cumhuriyet Çocuğunun Din Dersleri" yazıyor. Bu başlık şöyle de okunabilir: Kemalist Cumhuriyet'in çocuklarına öğrettiği din dersleri... Örneğin 3.sınıf kitabının başında yer alan, Din Dersleri Programı'nda, şu talimatlar yer almaktadır: "Yalnız tarihi hakikatler söylenecek, mucizelerden ve harikulade menkıbelerden bahsolunmayacaktır." 5.sınıf kitabının "Din İşleri Dünya İşlerinden Ayrıdır" başlıklı bölümü ise, Cumhuriyet Devrimi'nin laiklik anlayışını, çok güzel anlatmaktadır. İslamiyette ruhban sınıfının bulunmadığı sürekli vurgulanmaktadır. Din Dersleri, dini imanla birlikte, milli imanı ve Cumhuriyet Devrimi'ne bağlılığı işlemektedir. Vatan ve millet sevgisi, bilimin yol göstericiliği, akılcılık, bağnazlık ve hurafenin reddi, kardeşlik, eşitlik, hoşgörü, el birliği, kamuculuk, dayanışma, temizlik gibi Cumhuriyet değerleri aşılanmaktadır. Kaynak Yayınları olarak, bu kitabı yayımlarken, aynı zamanda bir kampanya da başlatıyoruz: Din dersleri kitapları değiştirilmeli ve ilkokullarda Atatürk döneminin din dersi olan elinizdeki kitap okutulmalıdır.

Gölpınarlı, Abdülbaki, Cumhuriyet Çocuğunun Din Dersleri, İstanbul, Tefeyyüz Kitabevi, 1929.