Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde Lisans Öğrenimi Gören Öğrencilerin Ruhsal Durumları ve Ruhsal Durumlarıyla Gelecek Beklentisi Arasındaki İlişki

TEZ

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde Lisans Öğrenimi Gören Öğrencilerin Ruhsal Durumları ve Ruhsal Durumlarıyla Gelecek Beklentisi Arasındaki İlişki

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
58662
Sayfa Sayısı
86
Tez Türü
Yüksek Lisans
Kategori
Tez Özeti
Yüzüncü Yıl Üniversitesinde lisans öğrenimi gören öğrencilerin ruhsal durumları ve ruhsal durumlarıyla gelecek beklentileri arasındaki ilişkiyi tespit etmek amacıyla gerçekleştirilen tanımlayıcı ve analitik yönleri olan epidemiyolojik araştırmaya toplam 739 öğrenci alınmıştır. Öğrencilere 32 sorudan oluşan sosyo kültürel özelliklerini belirlemeye yönelik bir anket ile 90 sorudan oluşan öğrencilerin ruhsal durumlarını tesbit etmeye yönelik S-C-L 90- R ölçeği uygulanmıştır. Araştırmada S-C-L 90-R ölçeğine göre öğrencilerin GSI puan ortalaması 1.05 (+0.027) olarak bulunmuş ve 739 öğrenciden 324 (%43.8) öğrencide psiko patoloji olabileceği tespit edilmiştir. Araştırmada öğrencilerin GSI>hızı ve alt ölçek puanlarının cinsiyet, alkol ve sigara kullanma alışkanlıklarına göre anlamlı farklılık gösterdiği ve gelecekle ilgili beklenti ve kaygının ruh sağlıklarını önemli ölçüde etkilediği bulunmuştur.

Konan, Murat, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde Lisans Öğrenimi Gören Öğrencilerin Ruhsal Durumları ve Ruhsal Durumlarıyla Gelecek Beklentisi Arasındaki İlişki, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1997, Yüksek Lisans.